woensdag 26 december 2007

De P van persoonlijk

De promotiebranche placht te praten over perceptie, profilering of positionering. We papegaaien over pietluttige pogingen tot praktische pedagogie van product, plaats, prijs en promotie. We moeten permanent produceren, projecten positief prijzen, periodieken professioneel positioneren, potentiële prachtklanten paaien en de pecunia of penningen voor ons pensioen potten. Ter perfectie van prestatie en product passen wij pen, personal computer, penseel, potlood, praatschetsen, pdf-jes, perforator, passer, planning, persen, printers, pioniersgeest, papier, perspiratie en een puntje psychologie toe. Personen, producten, pimpelpaars, pink of purper, partijdige persberichten, product placement, personeelsadvertenties, pay offs, en passende poëzie prijken pontificaal op in principe elk promotioneel podium. Presidenten-directeur, portiers, personal assistents, productiemedewerkers, promovendi, programmeurs, podotherapeuten, polizusters, petrochemici en professoren praten per persoon positief over onze picobello piekperformance.

Maar, al pratend, piekerend en parafraserend pleegden wij een plenaire preview op ons pand. Paniek en paranoïa ploegen zich een pijnlijk pad. Een prangend pleidooi voor een prima parkeerplek voor passerende personen met plannen is de point. De persistente processie van perplex paraderende passanten pareert het parkeerprobleem positief. Plekjes en plaatsen in de periferie van ons perceel zijn populair. Om persé een positie te presenteren voor personenauto’s prijkt per vandaag een petieterig P-tje op ons privéterrein. Een profijtelijk privilege en een probate procedure in persoonlijke professionaliteit.

De letter P is vanaf nu voor ú. Ikzelf ga deze medeklinker voor onbestemde tijd van mijn toetsenbord verwijderen.

Ank Klis