vrijdag 25 mei 2012

Jubileum-website Donatus

Website ter gelegenheid van het 160-jarig jubileum van Donatus. Kerken- en monumentenverzekeraar Donatus zet zich al vanaf 1852 in om monumentale erfgoederen in ons land te beschermen en te behouden. 
www.160jaardonatus.nl