donderdag 20 mei 2010

Haal het beste uit je webtekst

Wil een website het gewenste effect sorteren, dan moet die aan twee voorwaarden voldoen:
1. De beoogde bezoekers moeten de site makkelijk kunnen vinden.
2. De informatie moet zodanig gepresenteerd zijn, dat de bezoekers antwoord krijgen op hun mogelijke vragen.

Het gaat er dus om de doelgroep te bereiken en een boodschap over te brengen. 
Of de bezoekers uw site kunnen vinden, hangt voor een deel af van het ontwerp en de onderliggende structuur van de homepage. Voor een belangrijk deel echter bepalen de schrijvers zelf of bezoekers hun site gemakkelijk vinden.
Wanneer een bezoeker de site eenmaal heeft gevonden, is het zaak zijn of haar aandacht vast te houden. Daarom is het van belang dat de site aantrekkelijk, helder en overzichtelijk is.

Doelgroep
De eisen waaraan een gedrukte tekst moeten voldoen gelden in nog sterkere mate voor webteksten. Alle onderzoeken wijzen uit dat internetgebruikers nog eerder afhaken als een tekst niet lekker loopt, of leest alsof die niet voor hem of haar bestemd is. 
Elke schrijver moet daarom beginnen zich af te vragen voor wie hij of zij schrijft: wie vormen de doelgroep? Inhoud en schrijfstijl moeten aansluiten bij degenen voor wie de tekst bestemd is.

Tekstopbouw
Het onderwerp 
Een tekst op een website mag met de deur in huis vallen. De beperkte ruimte van het scherm en de haast van de bezoeker laten geen ruimte voor een uitgebreide inleiding. Zie ook de alinea 'trefwoorden'.
Antwoorden 
Elke bezoeker heeft vragen over het onderwerp van uw site. Een goede tekst geeft antwoord op de belangrijkste vragen die bezoekers (de doelgroep) kunnen hebben over dit onderwerp. U kunt dus het best beginnen die vragen te bedenken en deze in een logische volgorde te zetten. Pas daarna begint u te schrijven. Door antwoord te geven op de vragen, schrijft u vanzelf een goed opgebouwde tekst. Als elk antwoord op een nieuwe regel begint, ontstaan er alinea's.
Informatie op maat
 Op de eerste pagina is alleen plaats voor antwoorden op de belangrijkste of hoofdvragen. De antwoorden op subvragen kunt u het best voor volgende pagina's bewaren. Niet alle bezoekers zijn in details geïnteresseerd, maar zij willen wel de hoofdzaken weten. De maat van het scherm bepaalt hoeveel tekst er op één pagina - het scherm - past. Het is verstandig uit te gaan van maximaal 300 woorden.

Schrijfstijl
Dynamische stijl
 Een tekst op het scherm is lastiger te lezen dan een gedrukte pagina. Daarom is het des te belangrijker levendig te schrijven. Elke zin heeft bij voorkeur een actief onderwerp.
  • liever niet de lijdende vorm ('worden' met een voltooid deelwoord): De module wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen
  • maar liever actief: Een schriftelijk tentamen sluit de module af.
De taal leeft dankzij de werkwoorden Veel schrijvers maken van werkwoorden zelfstandige naamwoorden door er een lidwoord voor te zetten (naamwoordstijl). Teksten worden niet alleen levendiger als u de actieve vorm en de werkwoordstijl gebruikt, ook de zinnen worden daardoor korter.
  • liever niet: Het inhalen van dit tentamen is niet mogelijk
  • maar liever: Studenten kunnen dit tentamen niet inhalen.Struikelblokken
 Bezoekers mogen niet struikelen over taal- en spelfouten. Controleert u daarom de tekst zorgvuldig voordat die op de site belandt. Voor wie met taalvragen blijft zitten, kan het Groene boekje en de Taaladviesdienst uitkomst bieden.Trefwoorden
Het hangt van de schrijver af of zoekers bezoekers van uw site worden. De meeste zoekmachines zoeken in de eerste regels of alinea's naar trefwoorden. Daarom moeten de belangrijkste woorden in het begin van de tekst voorkomen. Belangrijke woorden kun je doorgeven aan de webmaster. Of - als 2d studio in vorm je site gemaakt heeft - aan ons. We kunnen de site dan zo aanullen dat de zoekmachines de woorden beter vinden.
 Het is uiteraard aan te bevelen titels zo te kiezen dat de beoogde doelgroep de site vindt!

Hypertext

Internet heeft twee grote voordelen vergeleken met de gedrukte media: het is mogelijk een link te leggen tussen verschillende sites en de gebruiker kan onmiddellijk via hetzelfde medium reageren. De schrijver van de site kan ervoor zorgen dat deze mogelijkheden optimaal - niet maximaal - zijn.

Links Met de zogenaamde links kan de schrijver een koppeling maken naar ander sites. Er zijn twee soorten links: interne en externe. De interne links koppelen pagina's binnen de eigen site; externe links brengen een verbinding met een andere homepage, of een subpagina daarvan, tot stand.
  • Een interne link is bijvoorbeeld deze, die verwijst naar een alle artikelen in deze blog met tips.
  • Een externe link is bijvoorbeeld deze, die verwijst naar onze website, www.2dstudio.nl.
Links in de lopende tekst zijn soms storend en zijn er bovendien soms de oorzaak van dat bezoekers niet naar uw site terugkeren. Links kunnen het best aan het eind van een paragraaf staan of apart op de pagina.E-mail
 Als bezoekers een e-mail kunnen sturen vanaf de site, moeten ze eerst alle relevante informatie hebben gelezen. Om te voorkomen dat het e-mailbericht voortijdig de oorspronkelijke tekst bedekt, is het beter in een later stadium om een e-mail(re)actie te vragen.