dinsdag 8 december 2009

Nummereen op nummer een?


Bij Kinderopvang Nummereen staat het kind op de eerste plaats. Logisch eigenlijk. Of De ouders en de medewerkers Nummereen op de eerste plaats zetten, wilde Nummereen graag weten. En vooral hoe ze denken over de samenwerking tussen Nummereen en De Paraplu, ook een kinderopvang in de Brabantse Kempen. In een tijd waarin veel ouders hun gezin combineren met werk of studie bestaat er immers een grote vraag naar professionele kinderopvang. Hoe willen ouders werk of opleiding combineren met het ouderschap? Zijn de verschillen in wensen groot? Waar zitten verbeterpunten? Wat zijn de toekomstverwachtingen?

Wij nodigden namens de beide kinderopvangorganisaties zowel ouders als medewerkers per e-mail uit deel te nemen aan het door ons samengestelde onderzoek. Online, dus snel en makkelijk, op een tijdstip dat hen past! Het aantal responses stijgt nog steeds, en staat op dit moment op ruim 70%! Aan de reacties is te merken dat de betrokkenheid van alle partijen groot is. Inmiddels zijn de eerste onderzoeksresultaten bekend. De respondenten zullen daar uiteraard van op de hoogte gesteld worden. Wij weten in elk geval al dat het verrassend zal zijn!