zaterdag 28 februari 2009

Desso nieuws - Cradle to cradle

Desso Waalwijk kiest voor een duurzame koers
21 februari 2009

De grote grijze Desso-fabriekshallen langs de Maasroute in Waalwijk van top tot teen 'inpakken' met groen. Daarmee draag je een steentje bij aan het terugdringen van de CO²-uitstoot. Je verfraait de gebouwen, maar vooral laat je de buitenwereld zien dat er bij de tapijtfabrikant iets wezenlijks gebeurt op milieu-gebied. "Ze leggen sneller de link", zegt Desso-manager sustainability (duurzaamheid) Rudi Daelmans. De kosten vormen nu nog een belemmering.
Desso richt zich eerst op de binnenkant, een miljoeneninvestering. De tapijtfabrikant timmert sinds anderhalf jaar zeer nadrukkelijk aan de weg op het gebied van duurzaamheid. Het overbrengen van die missie aan de buitenwereld -leveranciers en klanten- is nog niet zo eenvoudig, ervaart Daelmans bijna dagelijks.
Desso heeft namelijk de Cradle to Cradle-filosofie (van wieg tot wieg) omarmd. Die gaat ervan uit dat je producten zó ontwerpt en produceert, dat ze volledig afvalvrij en afbreekbaar zijn, of volledig als grondstof dienen voor nieuwe producten. Goed voor zowel het milieu als het bedrijfsresultaat, omdat wordt bespaard op de kosten van energie en grondstoffen.

Een proces van lange adem: Desso wil in 2020 alle tapijten produceren volgens de beginselen van Cradle to Cradle (C2C). "We willen ons in de markt onderscheiden, een verschil maken", zegt Daelmans, wiens functie speciaal is gecreëerd. Hij werkt 23 jaar bij Desso, en 'weet wel iets van tapijt'', zegt hij met gevoel voor understatement.
Een eerste belangrijke stap is gezet: de tapijttegel Pallas, Desso's snelstlopende product, heeft onlangs het basic-certificaat gekregen van de Hamburgse organisatie EPEA, de grondlegger van de C2C-filosofie. Als eerste in Nederland, zegt Daelmans. Hij toont een vingerdik rapport, het resultaat van een jaar werk. Daarin is exact vastgelegd welke grondstoffen en ingrediënten nodig zijn voor de productie van de tegel. Daarvoor moest Desso al zijn leveranciers benaderen en ze aansporen eventuele tests uit te voeren. Daelmans: "Extreem moeilijk. Een product kan zestig enkelvoudige stoffen bevatten." Het volgende certificaat, zilver, krijgt het product pas als de meeste schadelijke stoffen geëlimineerd zijn. "Ik hoop dit jaar voor al onze zelf geverfde producten een certificaat te krijgen. Het grote verschil van deze C2C-filosofie is dat je vertelt wat er wél in een product zit, en niet welke schadelijke stoffen níet. Desso gaat dus met de billen bloot. We willen de klant niet opvoeden, maar hem de mogelijkheid bieden een goede keuze te maken.

"Voor alle duidelijkheid, zegt hij, Desso voldoet aan alle wettelijke voorschriften en normen. En het bedrijf speelde al een voortrekkersrol op het gebied van duurzaamheid. Zo maakt Desso een tegel, de Reclaim, die voor zeventig procent bestaat uit gerecycled garen. "Ook voor recycling geldt bij C2C: wat is de best
mogelijke manier. Gaat je afval naar verbrandingsovens of hergebruik je het zo hoogwaardig mogelijk. We recyclen 95 procent van onze afvalstroom. We gaan voor 100 procent."
Desso werkt op diverse vlakken aan C2C. De fabriek in België heeft nu een waterzuiveringsinstallatie die het bij de productie gebruikte water schoner teruggeeft aan de rivier; er is een proefproject gestart voor de inzameling van gebruikt tapijt en er zitten nieuwe producten en productiemethodes in de pijplijn. Daelmans: "We werken aan een alternatief voor de bitumen rug van tapijt, een lastig te recyclen product. De laboratoriumproeven geven veel vertrouwen en we gaan het op kleine schaal testen. Bitumen wordt gewonnen uit aardolie. Nu is de olieprijs laag, maar straks zijn wij de lachende derde."

Feiten Desso Waalwijk
Tapijtproducent Desso heeft vestigingen in Waalwijk (hoofdkantoor) en Dendermonde (België).
Circa 1000 werknemers.
Omzet in 2006 (laatst bekendgemaakt): 200 miljoen euro.
Tijdpad voor invoering Cradle to Cradle-visie 2008-2010:
  • -uitbannen materialen die niet voldoen aan C2C-principes.
  • -ontwikkelen tapijt waaruit grondstof terug te winnen is.
  • -begin C2C certificering.
  • -opzetten teruggavesysteem.
  • -opzetten recyclingsysteem.
In 2020 worden alle tapijten geproduceerd volgens de C2C-principes.