woensdag 26 oktober 2016

Dutch Design Week | 3x van Abbemuseum


Eeuwenlang dachten we over kleur in termen van licht dat op een voorwerp valt en in meer of mindere mate wordt gereflecteerd. Totale reflectie levert wit op, totale absorptie zwart. Maar de vele beeldschermen in ons dagelijks leven zijn geen voorwerpen die licht reflecteren. Het zijn objecten die zelf stralen. De bron van kleur is veranderd en daarmee haar verschijningsvormen en betekenisssen.

Tijdens DDW16 laat de expositie Broken White zien hoe ontwerpers en kunstenaars die betekenissen vormgeven.