zondag 10 oktober 2010

Waarom zijn alle logo's blauw?


Branding, logo, corporate design, huisstijl. Positioneren, profileren, onderscheiden en opvallen. Veel tijd en geld worden besteed aan het positioneren van bedrijven en organisaties met als doel om hen zo goed mogelijk te profileren en vooral om (visueel) onderscheid te creëren ten opzichte van de concurrenten.

Eigenzinnige logo’s, bijzondere concepten, unieke beelden, verfijnde typografie, bijzonder papiergebruik, flitsende websites zijn de gereedschappen die hiervoor worden ingezet. Maar een van de belangrijkste gereedschappen – kleur – lijkt een stiefkindje in dit geweld. Ondanks dat organisaties steeds vaker worden herkend door hun kleurgebruik dan door hun logo – denk aan het inmiddels door KPN overboord gegooide ‘Telecomgroen’ en de blauwe envelop van de Belastingdienst. Een enkele organisatie houdt er zelfs een bijnaam aan over: ‘Big Blue’ voor IBM.

Daarom zou je verwachten dat steeds wordt gezocht naar een onderscheidende kleur of een bijzondere kleurencombinatie voor een logo of huisstijl. Maar het lijkt alsof de identiteitsontwerpers met gedecimeerde Pantonewaaiers werken of dat de verfproducenten nog slechts blauw en rood leveren. Dat blauw overheerst bij banken of verzekeringsbedrijven lijkt geen verrassing. Hun merkessentie is (was?) bij uitstek ‘vertrouwen’ of ‘betrouwbaarheid’. Maar een simpele inventarisatie naar logo’s van de meest bekende Nederlandse organisaties en internationale organisaties die in Nederland actief zijn, leert dat blauwe logo’s overal domineren, met rood als goede tweede. Dit ongeacht de bedrijfstak, er is zelfs geen waarneembaar verschil te zien tussen bedrijfsleven en de Nederlandse overheid.

En ook de nieuwe huisstijl van de Rijksoverheid is, verrassend, vooral blauw. Niet zomaar blauw: “Deze kleur is geïnspireerd op het Nederlandse waterrijke landschap, de Hollandse luchten en het Hollandse licht. Blauw van rust en betrouwbaarheid. Blauw van traditie en blijvende waarden. Blauw van harmonie en evenwicht” (Huisstijlwebsite Rijkshuisstijl). Ook al werd de VOC er niet bijgehaald door de ontwerpers, met een dergelijke onderbouwing hoefde onze mp niet lang na te denken over de kleurkeuze.

Ook internationaal is het beeld niet anders dan in Nederland. “You don't have to travel around the world to understand that the sky is blue everywhere” (Johann Wolfgang von Goethe).

Is de enige verklaring dat blauw nu eenmaal de favoriete kleur (42%) is van de meeste mensen? Dus ook van directies en raden van bestuur die beslissen over de ontwerpvoorstellen van het nieuwe logo van de organisatie. Kiezen zij vooral voor veiligheid, aan blauw kun je je immers geen buil vallen? Of kennen we aan kleuren een bepaalde symboolwaarde toe en staan vertrouwen en betrouwbaar nu eenmaal bovenaan de lijstjes met kernwaarden van veel organisaties. En wordt dit meer relevant gevonden dan onderscheid en opvallen. Met als gevolg dat de kleurencirkel sterk overhelt naar bepaalde richtingen en andere segmenten van deze cirkel nauwelijks worden gebruikt. Heren en dames communicatoren en ontwerpers, gebruik de kleurencirkel in onderstaande link om te zien waar nog mogelijkheden tot onderscheid voor uw organisatie liggen.

Bron: Bikker

René Hofman