maandag 7 juni 2010

Twitteren op je werk

In het boek "Twitteren op je werk en andere social media voor interne communicatie" komen allerlei social media aan de orde die mogelijkheden bieden voor kennisuitwisseling en communicatie binnen organisaties, zoals social networks als Hyves en Facebook en de kennisplatforms zoals Wiki's. Kijk ook eens op de site twitterenopjewerk.nl.