vrijdag 3 april 2009

Communicatiemanager vaak te laat betrokken bij kernwaarden

Communicatiemanagers zijn nauwelijks betrokken bij het managen van kernwaarden. Het initiatief daartoe komt van het topmanagement. Communicatie schuift pas in de uitvoeringsfase aan. Dat blijkt uit onderzoek van communicatieadviesbureau Porter Novelli en de Universiteit Twente naar de rol van communicatiemanagers binnen kernwaardenmanagement bij zestien organisaties in Nederland.

Medewerkers worden nauwelijks betrokken en de kernwaarden blijven veelal te abstract om daadwerkelijk geleefd en beleefd te kunnen worden. De afdeling communicatie wordt pas in de laatste fase betrokken, als er middelen ontwikkeld moeten worden. De rol van communicatie zou in deze implementatiefase veel bepalender kunnen zijn. Maar ook in het formuleren, levend houden en evalueren van kernwaarden zou een hoofdrol van communicatie niet misstaan. Helemaal nu een sterke identiteit en een goede reputatie voor organisaties topprioriteit hebben, zijn kernwaarden een uitermate geschikt thema om de toegevoegde waarde van communicatie op organisatieniveau te laten zien.